Pracovní potápění

Průzkumu návodního líce VD Landštejn

Plánovaná vizuální kontrola vycházela z předpokladu, že vzhledem k čistotě vody v nádrži a jejím pravidelným odběrům bude množství sedimentu na návodním líci minimální (např. vrstva do 5 cm) a bude možno provést kontrolu i přes sediment, případně jednoduše sediment odstranit „ofoukáním“ vodou z čerpadla.

Tento předpoklad se ukázal jako nesprávný, protože množství sedimentu (ale i kmenů, pařezů, větví i odpadků) se ukázalo být překvapivě velké. Sediment je po ploše hráze rozmístěn zcela nepravidelně, někdy ve vrstvě okolo 5 cm, někdy až 50 cm. Celkové odhadované množství materiálu, ležícího na návodním líci je ve zvodnělém stavu odhadován na cca 1 000 m3. Na vrchu injekční štoly se na většině její délky nachází takové množství, že bez nasazení odpovídající techniky (sacího bagru) není možno vůbec dosáhnout jejího povrchu.

Dalším důležitým momentem, podstatně měnícím možnosti postupu průzkumu se ukázala být poměrně malá viditelnost ve vrstvě vody pod termoklimou v hloubce okolo 8 metrů. Hloubka termoklimy pravděpodobně souvisí s hloubkou odběrného potrubí vody pro úpravnu.

Po zvážení velmi důležité podmínky průzkumu, a to že v žádném případě nelze ohrozit kvalitu vody pro úpravnu byl postup kontroly v hloubkách od cca 6 metrů modifikován na kontrolu hmatem.

Potápěč tedy odstraňoval sediment pouze v místě spáry ( tak, aby sediment zbytečně nevířil a nebyla ohrožena kvalita vody) a hmatem kontroloval rovinnost sousedních panelů. Na základě zkušeností s kontrolou v menších hloubkách, kde bylo možno provádět i vizuální kontrolu tento postup dostatečně zajistil naprostou kvalitu průzkumu.

Všechny spáry byly zkontrolovány po jejich ukončení do přibetonávky (obliny) k injekční štole.

Novinky

Fotograf Petr Klier

Navštivte galerii našeho fotograga Petra Kliera plnou podvodních fotografií.

Nové stránky v provozu

Jsme rádi, že jste navštívili naše nové stránky. Doufáme, že zde naleznete vše co hledáte. Samozřejmně nás také můžete kontatkovat a popřípadě objednat naše služby
Galerie

Pracovní potápění